קודן כניסה פרוויזן

קודן לדלת כניסה WinAccess  פרווזןמערכת אלקטרונית השולטת על דלת כניסה למשרד או לעסק

אשר מאפשרת פתיחת הדלת בתנאי שמתבצעת הקשת קוד כניסה

חוקי.

בנוסף ניתן לנטרל את קודן דלת הכניסה בעזרת קודנים אלקטרונים

(צ'יפים)

קודני הכניסה מאפשרים כניסה נוחה ובטוחה לבניין ע"י הצמדת

הקודן (צ'יפים)

לקורא הקודן שבפנל קודן דלת הכניסה, זיהוי הקודן ינטרל את קודן

הדלת, כל זאת

מבלי הצורך להקיש קוד כניסה בפנל קודן הכניסה 

(דבר שמפחית גם את בלאי פנל המקשים בקודן דלת הכניסה ).

 
  

יחידת קודן דלת כניסה, קיימים שני מוצרים, יחידה להתקנה בתוך
 
מבנה שאינה מוגנת מים, ויחידה מוגנת מים להתקנה מחוץ למבנה.

בעת מצב המתנה תהבהב נורית חיווי בקודן הכניסה בצבע אדום

ובעת

זיהוי קודן חוקי תדלוק הנורית בצבע ירוק וחיווי קולי יתקבל כאישור

לניטרול חוקי.

 
דף הבית טלפוןפייסבוק